"Den der ikke laver fejl, lærer ingenting"

Vi vender nederlag til styrker!

Målgruppen er unge med psykisk diagnose såsom ADHD, tab og traumer. Ligeledes er unge der har været udsat for seksuelle overgreb, tidlig skade og omsorgssvigt inden for målgruppen. Springbrættet er beliggende på en nedlagt landejendom i naturskønne omgivelser med dejlig fred og ro. Da der er 4 km til nærmeste by bliver eleverne transporteret til og fra Springbrættet i stedets egne busser.

Why choose Us?

Målgruppe

Springbrættets målgruppe er unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Vores unge kan have psykiske diagnoser som ADHD, bipolar lidelse, lettere autisme eller de kan være ramt af tab og traumer eller have været udsat for overgreb og/eller omsorgssvigt. Springbrættet underviser også elever uden sprog og elever med adfærdsmæssige problemstillinger. Kendetegnende for Springbrættets unge er, at de har haft mange uddannelsesmæssige nederlag og har haft meget svært ved at passe ind – måske også i andre STU-tilbud. Heldigvis er det vores erfaring, at rigtig mange af vores unge kommer videre med uddannelse eller i indholdsrig beskæftigelse. En del begynder på erhvervsskolernes grundforløb eksempelvis med mentorordning og andre går videre på VUC, produktionsskole, beskyttet værksted, fleksjob og lignende. Enkelte er blevet så stabile og dygtige, at de efter endt forløb på Springbrættet kan klare ordinær beskæftigelse. Fælles for næsten alle er, at de under deres ophold på Springbrættet finder en mening med deres liv og magter at komme videre med noget, der giver dem identitet og livskvalitet.

Effective Planning

Efter ophold på Springbrættet

Efter ophold på Springbrættet kommer mange af vore elever videre med indholdsrig beskæftigelse eller yderlig uddannelse. En del starter på erhvervsskolernes grundforløb ofte med en form for støtte af mentor ol. Andre går videre på VUC, produktionsskole, beskyttet værksted, flexjob, mv og enkelte er blevet så stabile og dygtige, at de klarer et normalt arbejde. Fælles for næsten alle vore elever er at de under deres ophold her finder mening med deres liv og derfor magter, at komme videre med noget der giver dem identitet og livskvalitet. Vi har naturligvis også elever, der ikke gennemfører deres forløb hos os, men dropper ud pga. meget fravær, ændrede ønsker eller som bare ikke passer ind her på stedet. Dem har vi meget focus på og hjælper til med, at de kommer videre i andre tilbud, der giver dem det indhold og mening de har brug for.

Why choose Us?

Har du lyst til at:

  • Møde nye mennesker og få bedre selvværd
  • Rode med biler og arbejde med træ
  • Blive dygtig i et køkken
  • Tage på studieture
  • Få gratis kørekort
  • Og lære en masse samtidig...