Styrker til din fremtid

Udvikling af færdigheder

Springbrættets mål er, at vores unge udvikler sig positivt både personligt, fagligt og socialt.
Mange af vores unge har så mange nederlag med i bagagen, at de slet ikke tror, de kan noget som helst. De ankommer mentalt forslåede og duknakkede, men når de forlader Springbrættet, har langt de fleste ranket ryggen og har fået lys i øjnene - de tror på fremtiden igen.

Why choose Us?

Personlig udvikling

Alle unge på Springbrættet får afklaret deres personlige kompetencer og også deres fysisk-motoriske tilstand.
Målet er, at hjælpe de unge med at se og anerkende egne kompetencer for siden at kunne arbejde med at udvikle dem. Alle unge på Springbrættet har en fast kontaktperson, der også fungerer som støtteperson på skolen.

Effective Planning

Faglig udvikling

Springbrættet tilbyder tre erhvervsrelaterede værkstedslinjer: Metal og auto, Træ og byg samt Køkken og ernæringslære. Dansk, matematik og samfundsforståelse er fag, som eleverne kommer i berøring med gennem praktiske værkstedsfag.
Mange af vores elever har læsevanskeligheder en del er ordblinde. Vi anvender læsepraktik og læsetrappen som effektive redskaber til at lære at at læse.
Valgfag kan være: Jagt og fiskeri, Skov og pedel, Det kreative værksted, Medie, Det boglige værksted, Markræs, Ridning, Teambuilding og Sløjd og lignende. Eleverne er med til at bestemme hvilke valgfag Springbrættet tilbyder. Eleverne kommer i løbet af uddannelsen på erhvervsbesøg og arbejder med erhvervsrelaterede projektforløb.
Alle STU-elever, som gennemfører hele uddannelsen hos Springbrættet, får tilbud om køreundervisning og kan forlade Springbrættet med et kørekort, der ikke har kostet dem andet end tid.

Why choose Us?

Social udvikling

Social træning indgår i hverdagen for alle unge på Springbrættet. Vi arbejder målrettet på at støtte vores unge i at få og pleje venskaber og relationer. Botræning er obligatorisk. Hvert år tager vi på studietur med det formål, at vores unge oplever fællesskab og samarbejde i længere tid. Hygge og samhørighed er en fast del af hverdagen. Det er et mål, at alle vores elever tager fra os med en følelse af, at de er vigtige for nogen – vigtige for fælleskabet.